// Bảng giá - vách ngăn di động | vách ngăn văn phòng | vách ngăn vệ sinh | vach ngan di dong
Bảng giá
# Vách ngăn Hệ Lựa chọn Đơn giá
1 vách bàn làm việc 25, 50 nỉ 750,000
2 vách bàn làm việc 60 Nỉ 800,000
3 vách bàn làm việc 25, 50 Nỉ + kính 800,000
4 vách bàn làm việc 60 Nỉ + kính 850,000
5 vách bàn làm việc 25, 50 gỗ 800,000
6 vách bàn làm việc 60 gỗ 850,000
7 vách bàn làm việc 25, 50 gỗ + kính 850,000
8 vách bàn làm việc 60 gô + kính 900,000
9 cột nói vách 25. 50 140,000
# Vách ngăn Hệ Lựa chọn Đơn giá
1 vách ngăn di động 85 nỉ, gỗ 2,000,000
2 vách ngăn di động 85 nỉ, gỗ + kính viết bảng liên hệ
3 vách ngăn di động 85 laminate liên hệ
4 vách ngăn di động 85 thiết kế liên hệ
5 ray di động di động 1,000,000
# Vách ngăn Hệ Lựa chọn Đơn giá
1 vách ngăn ốp tường nỉ 1,000,000
2 vách ngăn trên mặt bàn 50 nỉ 1,000,000
3 vách ngăn kính trên mặt bàn 50 kính 1,450,000
4 vách ngăn dưới có bánh xe nỉ, gỗ, kính 1,150,000
5 vách ngăn vệ sinh HPL 12mm 1,150,000
# Bảo trì, sữa chữa Hệ Lựa chọn Đơn giá
1 vách ngăn di động dưới 4m 2,000,000/ tấm
2 vách ngăn di động trên 4m 3,000,000/ tấm
3 bọc lại vách ngăn bàn làm việc nỉ 450,000/ m2
4 Thay phụ kiện vách ngăn liên hệ